Σχετικά με το Anthibiz

Όροι χρήσης


Αποποίηση και πολιτική πωλήσεων

Οι ίδιοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους στην υπηρεσία και θα πρέπει να εκτιμήσουν την αξιοπιστία των άλλων χρηστών πριν από κάθε συναλλαγή. Ο πάροχος υπηρεσιών (Anthibiz) δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι υπεύθυνος για ζημία που προκαλείται στο χρήστη κατά οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα δύο μέρη που προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή εγχρήματης συναλλαγής έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και να εκτελέσουν την παραγγελία. Η ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας εκφράζεται από τον αγοραστή απευθείας με μήνυμα προς τον πωλητή, και με τη χρήση κριτικής στο προφίλ του. Η χρήση των κριτικών αποτελεί εργαλείο για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών από τη μεριά των πωλητών. Οι χαμηλές επιδόσεις στις κριτικές έχουν αντίκτυπο στις μελλοντικές πωλήσεις, γι'αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Χρήση της πλατφόρμας

Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν για τα μέλη της. 

Η πλατφόρμα αφορά μόνο και αποκλειστικά τους επαγγελματίες του κλάδου και σε καμία περίπτωση τους καταναλωτές. 

  • Οι αγοραστές (ανθοπωλεία, κέντρα κήπου κλπ) δεν έχουν καμία επιβάρυνση για τη χρήση και κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών. 
  • Οι πωλητές (παραγωγοί, χονδρέμποροι, εταιρίες κλπ) χρησιμοποιούν την πλατφόρμα (δημιουργία προφίλ, καταχώρηση προϊόντων κλπ) χώρις καμία επιβάρυνση. Ωστόσο, υπόκεινται σε κρατήσεις εκ'μέρους της πλατφόρμας όταν, και μόνο όταν, πραγματοποιείται μια συναλλαγή.  Το ποσό της επιβάρυνσης εμφανίζεται κατά τη συναλλαγή και κρατείται πριν την εκκαθάριση του τελικού ποσού προς τον πωλητή. Το ποσό της κράτησης αφορά και στα έξοδα χρήσης του συστήματος συναλλαγής. 

Λόγοι για διακοπή ή αναστολή της χρήσης του λογοριασμού

Η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει έναν λογαριασμό αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης και σωστής διαχείρισης του προφιλ. Πιο συγκεκριμένα, ένας λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί όταν:

1) Ο χρήστης στέλνει μηνύματα που προσβάλουν την προσωπικότητα των άλλων.

2) Δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες συνεργασίας με τους υπόλοιπους χρήστες.

3) Δεν εκτελεί επανηλημένως τις παραγγελίες και δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα.

4) Ανεβάζει στο προφίλ του υβριστικό περιεχόμενο.

Πριν την αναστολή του λογαριασμού γίνεται σύσταση για διόρθωση της συμπεριφοράς.

Δικαιώματα περιεχομένου

Οι ίδιοι οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα για τα κείμενα και τις εικόνες που χρησιμοποιούν στο προφίλ τους. Προτρέπεται ο χρήστης να χρησιμοποιεί μόνο πρωτότυπο περιεχόμενο ή να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για χρήση (π.χ. εικόνες και φωτογραφίες). Η πλατφόρμα, μπορεί να κάνει συστάσεις για αλλαγή υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες, θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αφαιρεί υλικό όταν συντρέχουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.